Murphy Kanunları

23 Haziran 2012

Murphy Kanunları’nın temeli şu söze dayanır:

“Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.”

Aslen Finagle Kanunu olarak geçen ve daha yaygın olarak bilinen bir söz ise şöyledir:
“Ters gidebilecek her şey, ters gidecektir.”

Bu parola modern teknikte analitik ölçüt olarak hataları önleme stratejisi olarak kullanılır ve görünen en esprili ama aslında ciddi bir temel üzerine oturtulmuş kanundur.

Murphy Kanunları’na ters düşen karmaşık sistemlerden olan kültürler için ortaya konan kanun şöyledir: Belirli bir gelişme herhangi bir yerde ortaya çıkmadıysa, zaten bu durumda mümkün değilmiş demektir.

Olasılık “gerçek sonuçların olası sonuçlara oranı” şeklinde tanımlanır. Bir olay süreç içerisinde gerçekleşmezse, olasılığı 0’dır, yani imkânsızdır. Murphy Kanunları ise olaya tersinden yaklaşır: Bir olay mümkünse, gerçekleşir. Murphy Kanunları temelini sibernetik ve sistem kuramındaki fen bilimsel-matematiksel bir kanundan alır. Bu da demektir ki; bir olayda az organizasyon ve daha çok kaos olasılık olarak sıkı organizasyona ya da daha çok düzene göre ezici bir üstünlük kazanır. Daha basit bir cümleyle söylemek gerekirse; kaos, düzenden daha olasıdır.

Edward Murphy 1949’da; insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken, U.S. Air Force’un roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması, deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy’nin temel kanununu oluşturmasını sağladı.

Genel Kurallardan Bazıları:

-Herkesin zengin olmak için ‘yürümeyen’ bir plânı vardır.

-Düşürdüğünüz ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme ihtimali, halının yeniliği ile doğru orantılıdır.

-Hayatta en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlâk dışı ya da şişmanlatıcıdır.

-Aradığınız bir şeyi son baktığınız yerde bulursunuz.

-Tanımadığınız bir kişi size bakıp, garip garip gülüyorsa bunun en az on tane açıklaması olabilir. Ama on kişi size bakıp gülüyorsa bunun tek bir açıklaması vardır: Fermuarınızı kapatın.

-Sigara dumanı, içmeyene doğru ilerler.

-Sıcak ve soğuk tencerenin görünüşleri aynıdır.

-Bütün cansız nesneler ancak ayaklarınıza dolanacak kadar hareket eder.

-İşler kötü gittiğinde her zaman sizin kadar çok kaybı olanlara güvenin.

-Bir şeyi parçalamak onu birleştirmekten kolaydır.

-Aradığınız malı en ucuza ya ilk ya da son mağazada bulursunuz.

-Sizin geç kaldığınız toplantılar hep zamanında başlar.

-Başarı daima yalnızken gelir, başarısızlık ise herkesin içinde.

-Ters gitme olasılığı olan birşey ters gidecektir.

-Sen bir yalnış yapana kadar kimse seni dinlemiyordur.

-Bir cihazı monte ettikten sonra mutlaka birkaç cıvata artar.

-Tabiat ana daima hatanın yanındadır.

-Beklenmedik bir anda ele geçen boş vakit, mutlaka boşa harcanır.

Kaynak

Yorum Yaz