Kıyaslama

25 Nisan 2012

Kıyaslama yapmak, çocuğa “seni olduğun halinle kabul etmiyorum, benim istediğim gibi bir çocuk değilsin” demektir. Kıyaslanma, çocuğumuzda derin yaralar açabilir. Başkalarıyla kıyaslanan çocuk da başka ebeveynleri, kendi ebeveyniyle karşılaştırmaya başlayacaktır. Bu yanlışı yapıp hem çocuğumuzun psikolojisine hem de aile bağlılığına zarar vermeyelim.

Yorum Yaz