Çalışma Alanlarımız

 FAALİYETLERİMİZ

TEST UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Psikolojik Testler: Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier C.T.T., Çocuklar İçin Algı Testi.C.A.T., Rotter C.T.T., Tematik Algı Testi T.A.T. Aile Değerlendirme Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği, Sınav Kaygısı Envnteri, Stres Ölçekleri, Depresyon, Panik Atak,Obsesyon Kompulsiyon Ölçekleri.

Zeka Testleri: T.K.T., Cattel, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-R (WISC-R), Porteüs Z.T., Goodenough Resim Testi.

Psikomotor Gelişim Testleri:Ankara Gelişim Testi (AGTE), Gesel Gelişim Testi, Bender-Gestalt G.M.A.T.,

Kişilik Testleri: MM PI – Edwards Kişisel Tercih E. – Hacettepe K.E., Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kav.Ö., Eyseck Kişilik Envanteri,

Mesleki Eğilim Envanterleri: Kuder İlgi Alanları Tercihi E. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Kendini Değerlendirme Envanteri.

TERAPİ ÇALIŞMALARI

Bilişsel Davranışçı Terapi:

Çocuklarla Oyun Terapisi: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.(Dikkat, Odaklanma, Zaman Yönetimi)

Öğrenmeyi Öğrenmek, Bellek Çalışmaları.

Grup Terapileri

Evlilik Terapisi:

Aile Terapisi,

Boşanma süreçleri ve çocuk.

Kaygı Bozukluğu Psikoterapileri: Yaygın Kaygı bozukluğu, Panik Atak, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Travma-Kayıp (Ölüm ve ölümcül hastalıklar (kanser)) Çekingenlik, Sosyal Fobi. Ayrılık anksiyete boz.

Konuşma bozukluğu Terapileri:

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Özel Eğitim, Otistik Bozukluk, Asperger B.

Konuşma Bozuklukları,

Öğrenme güçlüğü, Başarısızlık,

Zihinsel Yetersizlik,

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,

Dürtü Kontrol Bozukluğu,

Özel Öğrenme bozukluğu,

Okul Sorunları,

Sınav Kaygısı,

Stres Bozukluğu,

Öfke Kontrolü,

Çocuk Gelişimi Sorunlarıyla İlgili Aile Danışmanlığı,

Çocuk Korkuları.

Yeme Bozuklukları,

Tik Bozuklukları,

Dışa Atım Bozuklukları, (İdrar ve dışkılama)

Davranış Bozukluğu,

Anksiyete (Kaygı Bozuklukları),

Duygu Durum Bozukluğu,

Uyku Bozukluğu,

Cinsel İstismar,

İntihar Davranışı,

Cinsel Kimlik Bozukluğu,

Alkol ve Madde Kullanımı,

Kişilik Bozuklukları.