BİREYSEL DANIŞMANLIK

4 Mayıs 2012

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunların çoğu ilaç tedavisine yanıtsızdır. Hekim hangi ilacı önerirse önersin kişinin hayatında, kişilik yapısında, olayları algılamasında değişim olmazsa hastada (danışanda) farkındalık ve dolayısıyla iyileşme sağlanamaz. Bu sebeple majör psikiyatrik rahatsızlıklar dışındaki durumlarda (hatta bu rahatsızlıklarda bile) bireysel psikoterapi çok etkilidir ve tedaviden en iyi sonucu alabilmek için gereklidir.

Konuşma, insan için beyin ve dış dünya arasında etkileşimi sağlayan son derece önemli bir araçtır. Sözel etkileşim dışında kalan duygusal etkileşimle birlikte konuşma, büyüme ve gelişme sürecinde kişiliğimizin ana şekillendiricilerinden biridir. Klasik psikoterapi anlayışı içerisinde psikoterapide sağlamaya çalıştığımız; kişiliğimizde normal büyüme süreci içerisinde eksik kalmış, tamamlanmamış parçaları bulmak, onları tamir etmek ve zarar verici olanları değiştirmektir.

Bu açıdan psikoterapi süreci de bir çeşit büyüme ve gelişme sürecidir. Tıpkı bir çocuğun zihinsel, duygusal, kişisel büyüme ve gelişmesinde olduğu gibi, etkin bir araç olan konuşmayı insan etkileşimi ile birleştiren ve araç olarak kullanan bir tedavi türüdür. Psikoterapi “konuşma tedavisi” olarak da bilinir. Buna karşın, sadece konuşmayı bir araç olarak kullanmaz; tedavici (psikoterapist) ve hasta arasında kurulan iletişim-etkileşim ve bunlarla sağlanan bilinçli veya bilinç dışı öğrenme tedavinin temelini oluşturur. Motive olabilen, iç görüsü yüksek ve değişime istekli insanlarda sonuç verir.

Bireysel Psikoterapi uygulanabilecek durumlar:

Kişiler Arası İletişim Sorunları

Kişilik Bozuklukları

Depresyon

Yas Süreci

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Sıkıntı-Bunaltı Bozukluğu)

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Basit Fobi (Kedi, Köpek, Asansör, vb.)

Panik Bozukluk (Panik Atak)

Somatoform Bozukluk (Hastalık Hastalığı)

Uyku Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Alkol-Madde (Esrar, Eroin, Extacy, vb.) Bağımlılığı

Yorum Yaz